UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Kinderen de dupe van dreigende crisis in noodopvang

Door de steeds nijpender wordende situatie in de Nederlandse noodopvang, komen vluchtelingenkinderen in de knel. UNICEF maakt zich ernstig zorgen over de omstandigheden waarin kinderen in de noodopvanglocaties nu worden opgevangen en de schade die dat bij hen kan veroorzaken. UNICEF krijgt tot nu toe geen toegang tot de noodopvang om te kunnen beoordelen wat de kwetsbare kinderen daar nu nodig hebben. Dit meldt UNICEF Nederland. 


  » Volledige artikel

meer nieuws