UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

NZa reageert op zorgen rond invoering integrale bekostiging geboortezorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zegt dat er over de integrale bekostiging van de geboortezorg nogal wat misverstanden bestaan. Er is sprake van een tweesporenbeleid. Dat betekent dat integrale bekostiging een aanvulling is op de huidige bekostiging. Partijen die door willen met de integrale bekostiging moeten dat kunnen. Uit onderzoek onder acht aanbieders die werken met de integrale geboortezorgprestaties blijkt namelijk dat zij positief zijn over de manier waarop integrale bekostiging bijdraagt aan de samenwerking tussen professionals. Dit meldt de NZa. 


  » Volledige artikel

meer nieuws