UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

'Zet in op verbetering van netwerk- en expertzorg voor mensen met kanker'

Om alle mensen met kanker passende zorg te kunnen bieden, moet extra worden ingezet op verbetering van landelijke en regionale netwerk- en expertzorg. De organisatie van zorg binnen netwerken is de afgelopen jaren toegenomen, maar deze is nog te versnipperd. Het gevolg is dat niet iedereen met kanker de best mogelijke zorg krijgt. Dit meldt Zorginstituut Nederland in het ‘Signalement Passende zorg voor mensen met kanker: netwerk- en expertzorg’.


  » Volledige artikel

meer nieuws