UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Data als medicijn, hoe snel kan het er zijn?

Datagebruik lijkt een abstract begrip, maar het begint altijd met een persoonlijk verhaal. In dit geval het verhaal van de vader van Bart van Bogaard. In de zomer van 2020 werd hij plots ziek. Zorgprofessionals uit allerlei disciplines, werkzaam binnen de verschillende lijnen van de zorg: huisarts, tweede en derde lijn, waren betrokken bij het […]


  » Volledige artikel

meer nieuws