UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Maximumprijzen verhoogd om geneesmiddelen beschikbaar te houden

Voor geneesmiddelen kunnen maximumprijzen worden vastgesteld op grond van de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp)  » Volledige artikel

meer nieuws