UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

'Inzetten op valpreventie verlicht druk op de zorg'

Het aantal ouderen dat overlijdt als gevolg van een val in en om huis blijft stijgen. In 2022 ging het om 6.000 ouderen. Dit is slechts het topje van de ijsberg: elke vier minuten komt een oudere na een val bij de spoedeisende hulp. Voor 38.000 mensen betekent het opname in het ziekenhuis en 14.000 mensen worden tijdelijk of permanent opgenomen in een verpleeghuis, met alle gevolgen voor de personen in kwestie, de professionele zorg en de mantelzorg. Inzetten op valpreventie kan veel betekenen, meldt Kenniscentrum Sport en Bewegen.


  » Volledige artikel

meer nieuws