UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Jong JGZ spant kort geding aan tegen Gemeente Breda

Jong JGZ spant een kort geding aan tegen gemeente Breda. Begin april 2023 maakte de gemeente Breda bekend de jeugdgezondheidszorg voortaan door GGD West-Brabant te laten uitvoeren en af te zien van een openbare aanbestedingsprocedure. Volgens Jong JGZ is dit besluit in strijd met de Aanbestedingswet 2012. Ook is Jong JGZ van mening dat de gemeente hiermee onder andere het gelijkheidsbeginsel schendt. Overheidsinstanties dienen partijen een gelijke kans te bieden om deel te nemen aan een opdracht. Dat is hier niet gebeurd. Bovendien is de keuze voor inbesteding bij de GGD niet in het belang van ouders en kinderen. Dit meldt Jong JGZ.


  » Volledige artikel

meer nieuws