UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Belangen van jongeren in Justitieel Complex Zeist geschaad

Volgens de vier rijksinspecties zijn er diverse zaken niet op orde in het Huis van Bewaring van Justitieel Complex Zeist (JC Zeist). De opvang en begeleiding voldoen er niet aan de uitgangspunten van het jeugdstrafrecht, waardoor de belangen van jongeren van 18 tot en met 24 jaar worden geschaad. JC Zeist moet van de minister voor Rechtsbescherming inzichtelijk krijgen hoe het rekening kan houden met de specifieke behoeften van deze jongeren. Weerwind had dit eerder al toegezegd, maar de inspecties zien niet welke invulling hij hieraan geeft. Dit meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).


  » Volledige artikel

meer nieuws