UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Interculturele palliatieve zorg: ‘Wees persoonsgericht en empathisch’

Mensen met een migratieachtergrond maken minder gebruik van palliatieve zorg. Wat is er nodig om beter aan te sluiten bij hun behoeften? Adviseur Gudule Boland: “Het goede nieuws is: je kunt het gewoon leren.”


  » Volledige artikel

meer nieuws