UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Huisartsenketen Co-Med verplicht om beschikbaarheid van zorg beter te regelen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de commerciële huisartsenketen Co-Med een aanwijzing gegeven. Dit omdat de bereikbaarheid en beschikbaarheid van zorg in meerdere praktijken structureel niet op orde. Tijdens praktijkuren kan dit leiden tot gevaar voor de veiligheid van patiënten. De aanwijzing duurt zes maanden en tijdens de looptijd ervan moet Co-Med onder meer gegevens aanleveren die aantonen dat de continuïteit van alle huisartsenzorg tijdens de praktijkuren is geregeld. Hiervoor moet de organisatie maandelijks een overzicht bij de IGJ aanleveren van de bezetting en waarneming tijdens spoedzorg. Dit meldt de inspectie.


  » Volledige artikel

meer nieuws