UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Uitkomsten evaluatie Wet zorg en dwang onaangename verrassing voor Cliëntenclubs

In de evaluatie ontbreekt het perspectief van de mensen (en hun naasten) die met onvrijwillige zorg te maken hebben  » Volledige artikel

meer nieuws