UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

NZa ontvangt meldingen over extra bijbetalingen voetzorg en ggz

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft sinds april 75 meldingen ontvangen over zorgaanbieders die hun patiënten een extra bijdrage vragen. Bij vijftig van de 75 meldingen was er aanleiding om zorgaanbieders aan te spreken op hun werkwijze. Het merendeel van de meldingen ging over voetzorg. Bij veel patiënten is onduidelijkheid over de eigen bijdrage die ze voor cosmetische voetzorg moeten betalen. Ook kreeg de NZa meldingen binnen over fysiotherapeuten en eigen bijdragen voor ongecontracteerde zorg binnen de ggz. Het in rekening brengen van al dan niet vrijwillige bijdrages is niet toegestaan. Dit meldt de NZa. 


  » Volledige artikel

meer nieuws